Tham quan nhà máy

nhà máy-12

Xưởng sản xuất

nhà máy-11

Xưởng sản xuất

nhà máy-10

Xưởng sản xuất

nhà máy-14

Xưởng

nhà máy-13

Xưởng

nhà máy-15

Xưởng

nhà máy-16

Phòng phân tích

nhà máy-18

trang trại xe tăng

nhà máy-17

trang trại xe tăng

xưởng-01

Tòa nhà nồi hơi

xưởng-03

xử lý nước thải

xưởng-02

Nhà kho

xưởng-09

tòa nhà toàn diện

xưởng-05

Thiết bị chữa cháy

xưởng-06

Phòng điều khiển trung tâm

xưởng-04

xử lý nước thải

xưởng-07

thiết bị chính

xưởng-08

thiết bị chính