Chemjoy được chọn là Doanh nghiệp “Chuyên môn hóa, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ”

Vào tháng 1 năm 2022, Cục Kinh tế và Công nghệ thông tin thành phố Bắc Kinh đã chính thức công bố danh sách đợt đầu tiên các doanh nghiệp vừa và nhỏ "Chuyên môn hóa, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ" ở Bắc Kinh.Chemjoy đủ tiêu chuẩn là doanh nghiệp "Chuyên môn hóa, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ" trên cơ sở khả năng phát triển công nghệ tiên tiến, hoạch định bằng sáng chế chiến lược, phát triển sản phẩm có hệ thống và năng lực đổi mới của mình.

yili_cer

Doanh nghiệp "Chuyên môn hóa, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ" đề cập đến các doanh nghiệp vừa và nhỏ có chuyên môn hóa, sàng lọc, đổi mới và mới lạ.Các doanh nghiệp vừa và nhỏ "Chuyên môn hóa, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ" là những doanh nghiệp mẫu mực tập trung mạnh vào việc sử dụng chiến lược chuyên môn sáng tạo của họ cũng như quản lý nguồn nhân lực và nguồn lực một cách có phương pháp.

Việc được chọn vào danh sách Doanh nghiệp "Chuyên ngành, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ" là một chỉ số quan trọng khác về khả năng đổi mới cũng như nghiên cứu độc lập trong ngành của Chemjoy.Ngoài ra, đây cũng là một minh chứng xác thực về vị thế của Chemjoy với tư cách là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực hóa chất chuyên dụng và tốt.Chứng nhận này cũng là sự tái khẳng định của Chemjoy trong nhiều năm đổi mới công nghệ độc lập và cung cấp dịch vụ chất lượng cao cho khách hàng.Mặt khác, nó cũng đặt ra những tiêu chuẩn và yêu cầu cao hơn cho việc phát triển những lợi thế đặc trưng của Chemjoy trong nghiên cứu và phát triển sản phẩm.

Lấy khách hàng làm trung tâm và định hướng đổi mới là trọng tâm của mô hình kinh doanh của Chemjoy.Chemjoy sẽ tiếp tục tăng cường đầu tư vào R&D trong tương lai để củng cố các công nghệ cốt lõi, tối ưu hóa các lộ trình tổng hợp và tăng cường cơ cấu tổ chức của mình.Chúng tôi cũng sẽ tiếp tục trau dồi văn hóa doanh nghiệp của mình để vượt qua sự mong đợi là một Doanh nghiệp "Chuyên ngành, Chính xác, Độc đáo và Mới lạ".Mong muốn của mọi người tại Chemjoy là đóng góp vào sự tiến bộ của Nền văn minh sinh thái đặc sắc Trung Quốc trong thời đại mới và thúc đẩy sự phát triển của ngành công nghiệp hóa chất xanh và sạch.


Thời gian đăng: 26-Jan-2022